Pris: 149,-

I den nye tidsalder vil mennesket opnå forståelsen af, at fødslen og døden er en overgang fra en tilstand til en anden. Mennesket vil lære at beherske begge overgange og få indsigt i, hvor vigtigt det er at vide, hvorledes Sjælen forbereder sig.

En Lektør udtalelse her: Den nye tid
 

Pris: 149,-

Mit Univers danner et bredt grundlag til forståelse af sammenhængen mellem den fysiske verden og verden hinsides det fysiske.
Den mange dimensionale virkelighed viser, at mennesket i sin helhed består af legeme, sjæl og ånd, som er forbundet med helheden igennem energistrømme, som forbinder menneskets mikrokosmos med Universets makrokosmos.
På den måde viser Mit Univers, hvor vidunderligt livet er, og at vi alle sammen har mulighed for at udvide vores bevidsthed og trænge dybere ind i den verden, som fi ndes hindsides det fysiske.
Med baggrund i den åndelige dimension omtaler Mit Univers mulige veje til et harmonisk liv mentalt, følelsesmæssigt og psykisk. Det medfører selvtillid og indre ro, som hjælper med til at få overblik over hverdagslivet og giver styrke til at klare de ydre krav.
  Mit Univers er bl.a. omtalt i Kinesiologiernes fagblad


Pris: 250,-"Sund krop og sund Sjæl - intet uden ånd"

Med underteksten "intet uden ånd" giver denne bog inspiration til at gå bag om det rationelle intellekt og finde den oprindelige sjæl og på den måde finde svarene på, hvordan naturlig sundhed hænger sammen med harmonien mellem den fysiske, mentale og åndelige tilstand.

Den tidløse sjælsdel i mennesket eksisterer indenfor den universelle sjæl. Det er den ånd som bruger den fysiske krop til at opleve og manifestere sig i livets skole for at forøge sin visdom og forståelse. Mennesket er således ikke begrænset til et fysisk væsen, men eksisterer også på åndelige tilværelsesplaner. Verdensbilledet er afgørende for hvilke oplevelser og hvilke tolkninger af oplevelser vi mennesker har mulighed for. Tiden er for mange mennesker moden til at sætte fokus på sundhed og tilegne sig værdifulde leveregler ved at bruge intuition, fornuft og følelse og der igennem sørge for, at få frisk luft, dyrke naturlig motion og spise på en intelligent måde, så det bliver et godt værn imod sygdom og bliver til gavn og glæde for sundheden i hverdagen.

Vi har alle mulighed for at forebygge sygdom og styrke vores naturlige modstandskraft, når vi overholder de gyldne leveregler i overensstemmelse med naturens love. For den syge er der mulighed for, at forbedre forventningerne og supplere den ordinerede behandling eller i det mindste få det bedre, så vi har bedst
mulig velvære i krop og sjæl til at udvikle sjælepersonligheden
 
Sund krop & sund Sjæl er bla. omtalt i Horoskopet.dk nr. 2/2014
 
Sund krop & sund Sjæl er bla. omtalt i bladet Impuls