Pris: 149,-

Meditation:

En stresset livsstil tillader sjældent at krop og sind får lov til at være i en dyb afslappet tilstand. Hvis vi ønsker at nedsætte stressniveauet, blive mere kreative, og gerne vil forbedre immunforsvaret, have indre ro og fred, kan vi med meditation skabe den rette tilstand og skabe den stille fordybelse som bringer os til en helt speciel bevidsthedstilstand, hvor oplevelsesfeltet og bevidstheden udvides. Kroppen bliver på den måde stærk og smidig og sindet roligt, så vi kan se vort livsmønster og få overblik over vort liv.

Lydprøver

Pris: 149,-

Fra stress til velvære:
Denne CD er en guidet meditation, som giver os mulighed for at blive bekendt med, hvordan vores liv kan blive mere rigt og harmonisk igennem en afbalancering af det fysiske og det psykiske. Vi kan blive hjulpet på vej til at lære om vort indre gennem en meditation støttet af musik. Derigennem lærer vi det skønne ved stilhed, der hjælper os til at samle vore tanker og centrere vort liv. På den måde kan vi lære at bevare stilheden i vort indre, når vi vender tilbage til de daglige rutiner.


Fra stress til velvære er omtalt i Fønix klubblad

Download pdf her

Pris: 149,-

Harmony:
Denne cd med titlen ”Harmoni” er en opsamling af enkelte dele fra de første syv cd`er, Metatone har udgivet. De enkelte dele er sammensat i en helhed i overensstemmelse med de kosmiske love. Vi har således mulighed for at bringe vort sind, hjerte og bevidsthed i den rette harmoni. Forløbet i musikkens forskellige dele leder os til sjælelig ligevægt og indre ro, dermed banes vejen for dybdemeditation. I dette harmoniske univers, kan vi blive forbundet med det universelle mysterium i vort indre.


Pris: 149,-

Bevidsthedsrejse:
Denne CD er en guidet bevidsthedsrejse med stemmeføring og musik, der leder os igennem en betydningsfuld billeddannelse for vort indre blik, hvor det styrende visuelle billede giver plads til at opleve.
Bevidsthedsrejsen leder bevidstheden væk fra dagligdagens pres og distraktioner og ind i et ocean af fred, lys og kærlighed.
Dermed bliver vi i stand til at lytte til vore dybere tanker og følelser og opleve den rene bevidsthed, fred og åndelig nærvær.Bevidsthedsrejse er omtalt i Fønix klubblad

Download pdf her

Pris: 149,-

Venus:
Ved at mediterer på hjertecentret kan vi åbne for egenkærlighed, kærlighed til andre og til samklang med udstrålngen fra den universelle kærlighed. Foreningen af de tre kærlighedsniveauer fører os til en overvældende indre oplevelse, hvor vi kan erfare den rene kærlighed, som gennemstrømmer, omslutter og nærer os. Venus kan hjælpe os med at finde kærlighedens lys i vort indre, hvor hjerte og sind forenes. I den tilstand kan vi opleve virkelig hvile, der medfører en følelse af at være i harmoni med hele universet. Ved at acceptere denne magiske og gådefylde kærlighed, kan vi bringe os i samklang med den universelle kærlighed og opleve et ocean af kærlighed. Når vi søger kærlighedens lys i vort indre og bringer os i samklang med den, kan vi skabe en genklang af kærligheden fra urkilden. Når vi mediterer på Venus, kan vi åbne for kærligheden og vi kan udvikle et ocean af kærlighed, hvori vi kan fordybe os og opleve et panorama af følelser i forskellige udtryksformer. 

Venus er omtalt i Fønix klubblad.

Down pdf fil her

Pris: 149,-

 

Chakra:
Chakra er komponeret på baggrund af de skjulte toner fra hvert af de psykiske centre. Musikken tager udgangspunkt i det nederste center for enden af rygraden og slutter i centret øverst i hovedet.
Med musikken og meditation som værktøj er det muligt at åbne de psykiske centre et efter et, således er det muligt at forøge centrenes aktiviteter, samtidig skabes harmoni mellem intellekt og intuition og mellem krop og følelse, dermed banes vejen for dybdemeditation.Chakra er omtalt i Fønix klubblad

Download pdf fil her

 


Pris: 149,-

 

Den gyldne sol:
Den gyldne sol er komponeret på baggrund af de skjulte toner fra hver af de nærmeste syv planeter med Solen som den bærende kraft. De universelle toner skaber en helhed, hvormed vi har mulighed for at lede bevidstheden til den livgivende kraft fra solen, som fremkalder en følelse af skønhed og styrke.Den gyldne sol er omtalt i Fønix klubblad.

Download pdf filen her


Pris: 149,-

 

Fordybelse:
Fordybelse er meditationsmusik med en tilhørende skriftlig vejledning. Det er et tilbud til at stifte bekendtskab med hvordan en meditationsmetode kan være og den kan hjælpe med at give inspiration til at gå videre efter egne behov.


Pris: 149,-

Himalaya Mystik:
Inspireret af oplevelser i Himalaya er disse toner hentet for at lede os til en oplevelse af, hvordan naturen lever og ånder i de smukke bjerge i Himalaya. Når vi optager de dybtgående meditative toner i os åbner himlens port sig og vi bliver forbundet med vort indre væsen. Dermed oplever vi vores indre kraftcentre og skaber fordybelse, der medfører en stærk meditativ klarhed, skarphed og nærvær i vort indre. I dette univers opleves ånden fra Himalaya og hele dens atmosfære, som opsluger os i en væren. Således oplever vi stemninger med alle dens klangfarver og mærker, hvordan vi skælver en stund, når naturen åbenbarer sine hemmeligheder for os og afslører vores samhørighed med naturens egen rytme.


Himalaya Mystik er omtalt i Fønix klubblad.

Download pdf filen her.


Pris: 149,-

Urlyset:
Urlyset De skabende meditative toner fjerner os fra de almindelige tanker og anliggende her på jorden og giver os mulighed for at samstemme os med urkræfterne i vores sjæls dybder.
Når vi samstemmer sjælen med disse harmonier, fremkalder vi naturens kræfter i os og udvider bevidstheden, som giver os en bedre føling med os selv. Vi får dermed mulighed for at arbejde med sider af os selv, som vi ellers ikke er bevidste om og vi får således bedre betingelser for at få løst op for spændinger og stress i kroppen. På den måde kan vi ændre energierne til en fantastisk kraft og livsglæde, der fremmer vort liv, kreativitet og giver os en indre styrke til at klare de ydre krav i hverdagen.


Urlyset er omtalt i Fønix klubblad.
Download filen her.

Pris: 149,-

Sirius:
Sirius bygger på naturens egen kosmiske toneharmonier fra planeterne i vores solsystem suppleret med tonen fra Sirius som den bærende kraft. Musikkens struktur er enkel og sammensat i overensstemmelse med naturens egen lovmæssighed.
Musikken kan benyttes på mange planer og er derfor velegnet til forskellige ting som afslapning, kreativ problemløsning, middel mod søvnløshed, baggrundsmusik og meditationsmusik. Det er således muligt at benytte de enkelte dele hver for sig eller samlet efter behov og ønske.
I sin helhed er musikken velegnet til dybdemeditation. Det forudsætter, at musikkens forskellige dele fastholdes uafbrudt i sindet, derfor må koncentrationen ikke svigte, hele tiden må interessen kunne fastholdes, indlevelsen være dyb og hengivelsen levende


Sirius er omtalt i Fønix klubblad.

Download pdf filen her.